Vyberte stránku

Igelity

 

Musí to být lehké jako dýchání. Musí to být tím, čím to je. Malba. Emancipované. Odkryté na nuda pláži. Musí to být obracené. Igelit který běžně slouží na zakrytí proti poskvrnění barvou při malbě stěn se stává podkladem, stává se součástí malby. Obracení.

Vyměnila jsem igelit za plátno. Je to pořád tělo malby jen má jiné vlastnosti. Potřebovala jsem lehkost. Průsvitnost a nestálost, tu především, protože pomíjivost je podmínkou pro současnost.

Je to tanec. Je to točení se dokola. A všechno se to točí okolo našeho těla. Tělesnost. Momenty našich těl přicházejí v barvách.